Wysoko rozwinięty system refundacji leków

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) refunduje stan niektórych leków. Aby ubiegać się o refundację z NFZ, należy być obywatelem Polski, posiadać polisę ubezpieczenia zdrowotnego (lub być ubezpieczonym przez pracodawcę) oraz posiadać receptę na niezbędny lek wystawioną przez lekarza.

Aby otrzymać refundację z NFZ, należy odwiedzić jedną z sieci aptek lub wysłać wniosek pocztą.

Wnioski rozpatrywane są w ciągu 10-15 dni od ich złożenia. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, otrzymasz informację o sposobie otrzymania leku oraz refundacji.

NFZ refunduje leki według następujących stawek: 100% – dla osób ubezpieczonych; 70% – dla emerytów i rencistów; 50% – dla dzieci do 18 roku życia i studentów.

Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje leki i produkty medyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie:

Ustawa o Narodowym Funduszu Zdrowia (rozporządzenie nr 48/2010 Dz. U., z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia w sprawie refundacji produktów leczniczych do użytku stacjonarnego (nr 242/2007 Dz.U.)

Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia w sprawie refundacji produktów leczniczych do użytku ambulatoryjnego (nr 243/2007 Dz.U.)

Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia w sprawie refundacji produktów leczniczych z ograniczonymi danymi dotyczącymi skuteczności (nr 244/2007 Dz.U.)

Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia w sprawie zakładania i prowadzenia referencyjnych laboratoriów farmakologicznych (nr 185/2005 Dz. U.)

Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia w sprawie zapewnienia przejrzystości informacji dotyczących produktów leczniczych (nr 251/2006 Dz.U.)

Publikacja wydana przez Europejską Agencję Leków dotycząca "Wytycznych w sprawie dobrych praktyk nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii".

Aby otrzymać refundację produktu leczniczego, należy wypełnić formularz wniosku zalecany przez Narodowy Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych i złożyć go wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami. Wypełniony wniosek należy przesłać do kasy chorych w ciągu 30 dni.

Wykaz leków i materiałów refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia obejmuje:

1) Leki i materiały refundowane w ramach każdego pojedynczego kodu terapii;

2) Grupy leków dla każdego obszaru terapeutycznego;

3) Leki nierefundowane w ramach żadnego kodu terapii;

4) Grupy leków nierefundowane w ramach żadnego kodu obszaru terapeutycznego;

5) Kombinacje leków lub materiałów z każdej grupy nieobjęte żadnym kodem terapeutycznym;

6) Kombinacje leków lub materiałów z każdej grupy nieobjętych żadnym kodem obszaru terapeutycznego;

7) Kombinacje leków lub materiałów z każdej grupy nieobjętych żadnym kodem obszaru terapeutycznego.

Przełom w leczeniu SMA w Polsce

Okres próbny refundacji leków

Refundacja leków odbywa się na zasadzie próbnej, tj. przez okres jednego roku. Jeśli zakupiłeś lek, który jest refundowany przez NFZ, możesz ubiegać się o jego refundację w ciągu roku od daty zakupu. Wraz z wnioskiem o refundację należy złożyć paragon oraz kopię faktury z dopiskiem "NFZ".

Apteki i drogerie to miejsca, w których można znaleźć szeroką gamę leków na każdą chorobę. Jeśli nie znajdziesz danego leku, możesz zamówić go przez Internet.